طوبی امشب عروسی امیرحسین، دوتامون خوشحالیم ...من نباید اون حرف ها رو می زدم فقط بهم بگو چرا چهار بار چشمت و بازبسته کردی ... منظور خاصی داشتی میثم؟...

تاريخ : پنج شنبه , ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

شیطان در چشم عوام الناس درختی را مقدس عرضه می دارد. خلیل تبر بر دوش به معرکه وارد می شود اما... ...

تاريخ : شنبه , ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم همه چی عادیه

جوانی (عباس غزالی) در روستایی زندگی میکند که دچار کم بود آب آشامیدنی است.او با مشکل بیکاری و عدم تامین هزینه های خود و به دنبال لقمه نانی به شهر تهران مهاجرت میکند.او در شهر تهران مشغول به کارهایی میشود که اطلاعات و تجربه در ان کار را نداشته است و اتفاقاتی برایش رخ میدهد....

تاريخ : پنج شنبه , ۲۲ اسفند ۱۳۹۸