داستان فیلم شبی که ماه کامل شد درباره عبدالمجید ریکی برادر عبدالمالک ریکی تروریست معروفی است که رسانه شد و پس از جنایت های زیادی که انجام داد به دست اطلاعات ایران دستگیر شد. فیلم شبی که ماه کامل شد یک داستان کاملا واقعی دارد. موضوع شبی که ماه کامل شد درباره عبدالمجید ریکی است که برای معامله ای با یک...

تاريخ : یکشنبه , ۱۷ آذر ۱۳۹۸
1 47 48 49