دو دختر از بچه گی با یکدیگر دوست صمیمی هستند و با هم بزرگ شده اند. ولی حالا یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده و ......

تاريخ : سه شنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹