داستان فیلم درباره دو جوان جنوب شهری به نام های کریم و اتابک است که درگیر ماجرایی می شوند …...

تاريخ : چهارشنبه , ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم پلکان مرگ

کشته شدن جمشید، پیمان را که افسر آگاهی  است با چالشی جدی روبرو می کند چون متهم ردیف اول این قتل نامزد او مهتاب است . پیمان میان عشق و وظیفه باید یکی را انتخاب کند...

تاريخ : چهارشنبه , ۱۴ اسفند ۱۳۹۸